2006

03. jaanuar                  sõlmime lepingu ameerika meesterapeudi Lundy Bancrofti raamatu „Why Does He Do That?“ väljaandmisõiguse kohta

22.-25. jaanuar            osaleme projekti Bridging Gaps – from good intentions to good coperation pidulikul lõppkonverentsil Viinis, WAVE

27. jaanuar                  peame loengu Lõuna-Eesti sotsiaaltöötajatele

09. veebruar                peame loengu Põlvamaa sotsiaaltöötajatele, lastekaitsjatele, politseinikele

26.02-03.03.06            osaleme koostööseminaril Göttingeni Teraapilises Naiste Nõustamiskeskuses, Daphne projekt Join the net. Domestic violence and PTSD raames

09.-10. märts               osaleme Helsingi Ülikooli projekti Health care against violence 2005-2006 juhendmaterjali „Kuidas aidata perekonda, milles esineb vägivalda“ esitlusel ja projekti lõppkohtumisel Helsingis

15.-17. märts               juhendmaterjali „Kuidas aidata perekonda, milles esineb vägivalda“ esitlus TÜ Naistekliinikus

03. aprill                      osaleme koolitusel „Eneseabistrateegiad kriisi ja trauma korral“, MTÜ Laste ja Noorte Kriisiprogramm

13. aprill                      Maalehes arvamuslugu „Naised ja mehed“

21. aprill                       osaleme raamatu „Läbimurre“ esitlusel

28. aprill                       osaleme prostitutsiooni-teemalisel konverentsil Tallinnas

aprill-mai                      osaleme ESPK koolitusel „Lapsed ja vägivald lähisuhetes“

mai                              asutame koos Ida-Viru Naiste Tugikeskus-varjupaigaga Eesti Naiste Varjupaikade Liidu

09. mai                        peame ettekande ja tutvustame juhendmaterjali tervishoiutöötajatele Eesti   Ämmaemandate Ühingu aastakonverentsil

30. mai                        kohtumine Riigikogu õiguskomisjonis lähenemiskeeluga seoses

30.05-03.06                  osaleme inimkaubanduse-teemalisel seminaril Moskvas

05. juuni                      Päevalehes artikkel lähenemiskeelust

juuni                            taotleme Tartu linnalt uusi ruume

juuli                             Tartu linn annab meile tasuta rendile uued ruumid viieks aastaks

jaanuar-august              tõlgime-toimetame-kujundame-korrigeerime ameerika meesterapeudi Lundy Bancrofti raamatut „Why Does He Do That?“

06. september              osaleme Lõuna Politseiprefektuuris perevägivalla-alasel ümarlaual

25.09.06                      anname välja Lundy Bancrofti raamatu „Miks ta seda teeb? Kuidas mõtlevad vihased ja kontrollivad mehed“, trükiarv 2000

alates oktoober            AEF-i toetusel toimub projekt „Raamat meeste vägivaldsusest ja raamatuesitlused-teavitusseminarid 14 Eesti linnas“

oktoober-november       koostööprojekt Lõuna Ringkonnaprokuratuuri ja Anti-Violence Network Georgia-ga (Gruusia) Paari­suhte­vägivald Eestis ja Gruusias – preventsioon, menetlus­probleemid ja koostöö­kogemused, rahastaja AEF

 

If you thought this page is useful to your friend, use this form to send.
Friend Email
Enter your message