2003

01. jaanuar                  intervjuu Kuku Raadiole

12. veebruar                infotund lähisuhtevägivallast Tartu Politseiprefektuuri juhtkonnale

19.-21. veebruar          osalemine seminaril “Naistele suunatud vägivald ja perevägivald”.

                                 Soome spetsialistide delegatsioon külastab varjupaika.

08. märts                    SL Õhtulehes artikkel Tartu naiste varjupaigast

13. märts                    infotund perearstidele Maarjamõisa Perearstikeskuses

17. märts                    Hasartmängunõukogu toetab varjupaiga projekti „Alternatiivsed valikud lähisuhtevägivalla all kannatavale naisele“ (infokampaania, koolitusreis Soome, tegevustoetus)

18. märts                    infotund perearstidele Gildi polikliinikus

31. märts                    infotund Tartu linna sotsiaaltöötajatele

01. aprill                     valmib veebilehekülg: www.naistetugi.ee

11. aprill                      koostööleping MTÜ-ga Ohvriabi

05. mai                       algab plakatikampaania KUI ARMASTUS TEEB HAIGET

10. mai                       infotund puuetega inimestele

12.-13. mai                 osalemine koolitusel “Laste väärkohtlemine ja perevägivald”

mai-juuli                     psühhodraama grupitöö pilootprojekt varjupaiga klientidele

26. mai                       infotund perearstiresidentidele Maarjamõisa Perearstikeskuses

27. mai                       venekeelne intervjuu Raadio 4-s

29. mai                       AEF toetab varjupaiga perevägivallaalase teavituse projekti “Lähisuhtevägivallast on väljapääs”

02. juuni                     infotund Tartu usaldustelefoni vabatahtlikele

14. juuni                     varjupaika külastavad Reformierakonna naised

16.-19. juuni                reis Soome, külastame:

                     Naistenlinja (www.naistenlinja.com), Espoo Naiste Turvakodu,

                     Espoo Lyömätön Linja (www.lyomatonlinja.fi), Tyttöjen talo,

                     Tukinainen (vägistamisohvrite abistamiskeskus; www.tukinainen.fi)

11. juuli                       varjupaigas külalised Jõhvi Linnavalitsusest

11. juuli                       venekeelne artikkel varjupaigast ajalehes Vesti.

30. juuli                       intervjuu perevägivallast ja varjupaiga tööst Kuku Raadiole

20. august                  Soome Saatkond toetab 2003-2004. aastal läbiviidavat projekti „Goodbye, violence in partnership“, mille raames soetati erialakirjandust, täiendati veebilehte www.naistetugi.ee, koostati õppematerjale, korraldati teraapiasessioone.

10. september              tugigrupp lähisuhtevägivalla all kannatavatele naistele alustab tööd (iga nädal 3 tundi

20. september              koolitame naiste tugigruppide läbiviijaid

23. september              osaleme koolitusel “Raputatud lapse sündroom”

02.-05.10.03                 osaleme Rape Crisis Network aastakonverentsil Dublinis Sexual Violence: Issues and Responses Across Europe

20.-24. oktoober          HEUNI koolitus Soomes (politsei, prokuratuur, sotsiaalsüsteem, med. abi)

november                    osaleme MTÜ Ohvriabi juriidilisel koolitusel

                                  infotunnid lähisuhtevägivallast Tartu Kommertsgümnaasiumi õpilastele

                                  peame Tallinna politseis loengu lähisuhtevägivallast

23. november              alustab tööd teraapiagrupp naistele

24.-25. november         koolitame Hiiumaa sotsiaaltöötajaid ja lastekaitsjaid

15. detsember             peame loengu Jõhvi sotsiaaltöötajatele ja lastekaitsjatele

sügis                          valmib pooletunnine õppefilm lähisuhtevägivallast „Suletud uste taga“ (filmi tootja: OÜ Hint AC)

 

If you thought this page is useful to your friend, use this form to send.
Friend Email
Enter your message