2002

08. juuli                      MTÜ Naiste Varjupaik asutamislepingu ja põhikirja allkirjastamine

16. juuli                      küsitlus perevägivallast www.perekool.ee lugejatele

juuli-august                 kontaktide sõlmimine Eesti sotsiaalhoolekandeasutustega (Tartu: Kristlik Kodu, Tartu Laste  Turvakodu, Tartu Kodutute Varjupaik, Tartu Nõustamiskeskus; Tallinna Laste Tugikeskus)

august                        praktika naiste varjupaikades Saksamaal (Flensburg, Berliin, Würzburg)

kontaktid ja infovahetus California naiste varjupaikadega

26. september             osalemine koolitusel “MTÜ-de maksustamine”

oktoober-detsember     MTÜ Ohvriabi tugiisikukoolitus 35 h

02. oktoober                Saksa kunstnik Gesche Paysen avab oma naistepiltide näituse Saksa Kultuuri Instituudis, mille piltide müügist saadava tulug toetatakse Tartu Naiste Varjupaika

04. oktoober               tasuta ruumide rendileping Tartu Linnavalitsusega (01.11.02-01.11.2007)

14. oktoober                Põhjamaade Ministrite Nõukogu toetab projekti „Infoportaal lähisuhtevägivalla probleemiga kokku puutuvatele inimestele“ (www.naistetugi.ee)

19. oktoober               artikkel Linnalehes peatselt avatavast Tartu naiste varjupaigast

20.-22. oktoober          osalemine konverentsil "Against trafficking in women" Vilniuses. Külaskäik Vilniuse naiste varjupaika.

oktoober-november     ruumide REMONT, toetab San Jose Rotary Klubi (California) ja Tartu Linnavalitsus

02. november              loeng "Lähisuhtevägivald – põhjuseid, tagajärgi, lahendusi" Lahendus.net sügiskoolis nõustajatele ja psühholoogiatudengitele

06.-13. november        Saksamaal Hamburgis kohtumine töögrupiga "Männer gegen Männergewalt", kohtumine Rostocki naiste varjupaiga töötajaga, kohtumine Husumi võrdõiguslikkuse büroo juhatajaga, projekti tutvustamine Põhja-Saksa Naistefoorumile, intervjuu ajalehele Hamburger TAZ, artikkel ajalehes Husumer Nachrichten

15.-17.11.02                Crime Victim Services Conference "What works?" Varjupaika tutvustav ettekannem, varjupaika tutvustav ettekanne kaassõltujate grupis

25. november            VARJUPAIGA AVAMINE

29.-30. november        Seminar “Naised vägivalla vastu” Rõuges, varjupaiga tutvustamine

03. detsember            Tartu Postimehes põhjalik artikkel varjupaiga projektist "Löömamehe kaasa leiab kaitset ja abi varjupaigast"

6. detsember              intervjuu Terevisioonis: lähisuhtevägivallast ja varjupaigaprojektist

detsember                  Tartu Linnavolikogu eraldab Tartu Naiste Varjupaigale 2003. a. eelarves 100 000 krooni

27. detsember             intervjuu Tartu Raadiole

31. detsember             Tartu Naiste Varjupaiga asutamine nimetatakse Tartu Postimehe aasta teoks nr 3.

 

If you thought this page is useful to your friend, use this form to send.
Friend Email
Enter your message