Juhtimine, aruanded

MTÜ Naiste Tugi- ja Teabekeskuse juhatus on kaheliikmeline.

Juhatusse kuuluvad:
Pille Tsopp-Pagan
Kaido Soom

Keskuse juhatus ja töötajad juhinduvad oma töös vabaühenduste eetikakoodeksi põhimõtetest.

Põhikiri (PDF)
Majandusaasta aruanne 2018
Majandusaasta aruanne 2017
Majandusaasta aruanne 2016
Majandusaasta aruanne 2015
Majandusaasta aruanne 2014
Majandusaasta aruanne 2013
Majandusaasta aruanne 2012
Majandusaasta aruanne 2011
Majandusaasta aruanne 2010
Majandusaasta aruanne 2009

If you thought this page is useful to your friend, use this form to send.
Friend Email
Enter your message