Kasulikud materjalid

Kaugnõustamise online kursus (DIS.CO)

Perevägivalla levikut soodustavad riskid ja perevägivalla ulatus
praktikute hinnangutes – Uurimisaruanne, Merle Linno, Kadri Soo, Judit Strömpl

Turvaline ja vaba elu. Mida teha kui kannatad lähisuhtevägivalla all.

Ava silmad! – Käsiraamat vägivalda kogenud naistele

Muutmise jõud –Käsiraamat lähisuhtevägivalda kogenud naistele mõeldud tugigruppide ja eneseabigruppide läbiviimisest.

Kuidas aidata perekonda, milles esineb vägivalda – juhised tervishoiu töötajatele.

European Trauma Networkteave posttraumaatilise stresshäire (PTSD) ja Euroopa Trauma-alase Koostöö Võrgustiku kohta.

Posttraumaatiline stressihäire lastel (PTSD).Koolitusmaterjal. – Eelkõige abiasutuste töötajatele mõeldud koolitusmaterjal annab teavet selle kohta, milline on traumakogemuse mõju lapse arengule, kuidast laste puhul PTSD-d ära tunda, kuidas traumeeritud / PTSD-ga lapsi aidata ning kuidas saavad abiasutuste töötajad aidata iseennast ja vältida professionaalset läbipõlemist.

Naistevastase vägivalla märgilisest tähendusest – Jüri Saar

Vägivallaratas – Duluthi võimu ja kontrolli ratas

Vägivald ja naiste tervis – Sotsioloogilise uuringu materjalid (2003)

Vägivallakuritegude hind – Tapmise, vägistamise ja röövimisega kaasnevad kulud Eesti ühiskonnale (2015)

Seksuaalvägivalla levimus ja hoiakud Eestis: uuringute ülevaade, Eesti Seksuaaltervise Liit, Tartu 2015

[send-link-to-friend]