Naiste tugikeskused

Kui Sa oled kogenud füüsilist, vaimset ja/või seksuaalset vägivalda, siis võid helistada üleriigilisel lühinumbril 1492.

Ohvriabi seaduse alusel osutavad naiste tugikeskuse teenust järgmised teenusepakkujad:

Harjumaa:
Tallinna Naiste Kriisikodu
Telefon: 52 646 97, 53 969 834
tallinn@naisteabi.ee

ENVL Tallinna Naiste Tugikeskus
Telefon: 57570911
tallinnanaistetugi@gmail.com

MTÜ Eluliin
Telefon: 55 15 491
varjupaik@eluliin.ee

Läänemaa ja Hiiumaa:
Läänemaa Naiste Tugikeskus
Telefon: 5042300  (Läänemaa) laanenaistetugi@gmail.com
51 977 170 (Hiiumaa) hiiumaanaistetugi@gmail.com

Ida-Virumaa:
Ida-Virumaa Naiste Tugikeskus-Varjupaik
Telefon: 53 33 26 27
naistetugikeskus@gmail.com

Järvamaa:
Järvamaa Naiste Tugikeskus
Telefon: 58 133 755
jarvanaistekeskus@gmail.com

Lääne-Virumaa:
Virumaa Naiste Tugikeskus
Telefon: 56 297 745
virunaistekeskus@gmail.com

Pärnumaa ja Saaremaa:
Pärnu Naiste Varjupaik
Telefon: 53 981 620, 53 650 260 (Pärnu) naistevarjupaik@gmail.com
53 098 919 (Saaremaa) saaremaanaistetugikeskus@gmail.com

Raplamaa:
ENVL Raplamaa Naiste Tugikeskus ja Tallinna Naiste Kriisikodu
Telefon: 54 005 144
raplamaanaistetugikeskus@gmail.com

Tartumaa ja Põlvamaa:
MTÜ Naiste Tugi- ja Teabekeskus

Telefon: 55 94 94 96 (Tartu) info@naistetugi.ee
58 849 494 (Põlva) polva@naistetugi.ee

Jõgevamaa:
MTÜ Jõgevamaa Naiste Tugikeskus
Telefon: 58 600 170
jogevamaanaistetugikeskus@gmail.com

Valgamaa:
Valgamaa Naiste Tugikeskus
Telefon: 53 032 544
valgamaanaistetugikeskus@gmail.com

Viljandimaa:
Viljandimaa Naiste Tugikeskus
Telefon: 58 050 535
viljandinaistetugi@gmail.com

Võrumaa:
Võrumaa Naiste Tugikeskus
Telefon: 52 83 615
vorunaistetugi@gmail.com

If you thought this page is useful to your friend, use this form to send.
Friend Email
Enter your message